PGE Energia Ciepła Oddział Kraków

Modernizacja próbopobieraków węgla zlokalizowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

Zadanie: modernizacja próbopobieraków węgla zlokalizowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

Celem zadnia była poprawa funkcjonowania układu rozliczeniowego gospodarki węglowej  poprzez zabudowę nowych próbobiorników na przenośnikach TN-5A i TN-5B i modernizację istniejących próbobiorników węgla znajdujących się na przenośnikach TN-3A i TN-3B. Realizacja tego zadania zapewniła akredytacje na wszystkie pobory próbek węgla oraz bardzo wysoką skuteczność wykrywania niezgodności w dostawach.

Opis działania próbobierni

System sterowania i nadzoru próbobiornika działa w sposób autonomiczny.
W przypadku braku nadawy przez 15 minut (przerwa ładowania, zatrzymanie taśmy) urządzenie zatrzyma się automatycznie – na podstawie wskazania czujnika ruchu taśmy
i sygnału z wagi przenośnikowej. Próbobiernie posiadają następujące tryby pracy: zdalny, remontowy, ręczny.

 • częstotliwość poboru próbki uzależniona jest od wydajności taśmy oraz zaprogramowanego czasu lub sygnału z wagi przenośnikowej ( tryb czasowy + tryb wagowy),
 • pobrana próbka węgla (przez łyżkę lub szufladę) wpada na przenośnik taśmowy,
 • Przenośnik taśmowy sterowany falownikiem, transportuje próbkę do kruszarki czterowalcowej,
 • kruszarka dokonuje zmielenia węgla do odpowiedniego uziarnienia (mniejsze lub równe 3mm – możliwe 5% nadziarna w formie płatków zgodnie z normą ISO 13909),
 • po zmieleniu próbka wpada do automatycznego dzielnika,
 • próbka właściwa trafia do mieszalnika, który likwiduje nadziarno w formie płatków,
 • nadmiar odprowadzany jest podajnikiem taśmowym z powrotem do ciągu technologicznego,
 • po homogenizacji w mieszalniku próbka laboratoryjna zostanie zapakowana
  i oznakowana automatycznie przez pakowarkę, po decyzji operatora (naciśnięcie przycisku odbioru próbki).
 • TN3A/B w podstawowej wersji służy do rozliczenia dostaw, ale również będzie służyła rezerwowo do rozliczenia procesu. W przypadku zmiany wersji podstawowej, należy przed załączeniem opcjonalnej wersji odebrać próbkę, oraz włączyć tryb czyszczenia.
 • TN5A/B w podstawowej wersji służy do rozliczenia procesu, ale również będzie służyła rezerwowo do rozliczenia dostaw. W przypadku zmiany wersji podstawowej, należy przed załączeniem opcjonalnej wersji odebrać próbkę, oraz włączyć tryb czyszczenia.