Dzielniki automatyczne oraz mechaniczne

Dzielniki służą do podziału materiału sypkiego zgodnie z normą. PUT Mador S.C. produkuje następujące rodzaje dzielników:

  • dzielnik dwudrożny (mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny) Dzielnik działa na zasadzie zsuwni dwudrożnej. W czasie, gdy odbywa się pobór próbki pierwotnej wpada ona od „góry”  do wnętrza dzielnika i wypada naprzemiennie w kierunku zsuwni nadmiaru i zsuwni próbki. Czas podziału próbki jest regulowany. Dzielnikiem steruje układ automatyki.
  • dzielnik dwudrożny obrotowy
    W czasie, gdy odbywa się pobór próbki pierwotnej wpada ona od „góry”  do wnętrza dzielnika obrotowy wałek pobiera próbkę która trafia do zsuwni próbki, reszta trafia do zsuwni nadmiaru. Czas podziału próbki jest regulowany. Dzielnikiem steruje układ automatyki.
  •  dzielnik Joens’aDzielniki typu Joens’a o  są używane do prostego dzielenia  materiału sypkiego. Tego typu dzielnik jest idealny do szybkiego podzielenia próbki na dwie, cztery itd. Jest łatwy w użyciu oraz czyszczeniu i nie potrzebuje żadnego źródła zasilania. Jedno naczynie wypełnione materiałem jest używane do wsypywanie próbki do rozdzielacza. Materiał przechodzi przez szczeliny i jest kierowany w dwie strony po czym trafia do dwóch naczyń zbiorczych umieszczonych przy wylotach z przesiewacza. Każda operacja przesypania dzieli próbkę dokładnie na połowę. Czynność przesypywania należy powtórzyć odpowiednią ilość razy w zależności od tego jaka ilość próbki jest potrzebna.