Próbobiernie produkowane przez PUT MADOR S.C certyfikowane są na zgodność z normami PN-G-04502:2014-11 dla węgla, PN-EN 18135:2017 oraz PN-EN 14780:2017 dla biomasy oraz PN-EN 15442:2011 dla paliw alternatywnych. Próbobiernie węgla są montowane w celu zautomatyzowanie procesu pobierania próbek a także by uzyskać wiarygodne wyniki rozliczeń z jakościowych między kupującym oraz sprzedającym a także do rozliczeń emisji CO 2 z URE.

Układ pobierający łyżka (czerpak), zgarnia materiał z taśmy zgodnie z normą.
Proces pobierania i przygotowania próbki jest automatyczny na każdym etapie, i składa się z następujących etapów:

  • gdy zostanie zakończone odliczanie do następnego pobrania, zgodnie z wprowadzonymi nastawami, a wskazania czujników są prawidłowe, to następuje pobranie próbki poprzez obrót łyżki i zagarnięcie węgla z taśmy, l
  • układ transportu (przenośników, zsuwni, transportuje próbkę do kruszarki czterowalcowej,
  • w kruszarce walcowej następuje zmielenie próbki do ziarnistości określoną ustawieniem kruszarki (maksymalna ziarnistość to 3 mm). Zmielony materiał wydostaje się przez dolne walce do dzielnika próbki,
  • dzielnik próbki dokonuje podziału próbki w celu odebrania próbki właściwej. Część próbki która trafia prosto do mieszalnika. Pozostała część trafia do zsypu do układu zwrotu, przenoszących nadmiar do ciągu technologicznego
  • próbka właściwa wpada do mieszalnika, w którym jest przechowywana aż do momentu odebrania procedury odbioru ( partia węgla – konkretna dostawa, zmiana lub doba). Odbiór próbki jest poprzedzony wcześniejszym wymieszaniem próbki. Układ łopat mieszadła pozwala na przesuwanie próbki w kierunku każdej z klap, co następuje w momencie odbierania próbki.
  • przygotowana próbka trafia do przenośnika pakowarki, którym trafia do urządzenia pakującego próbkę węgla do woreczków foliowych. Drukarka termotransferowa drukuje etykiety bezpośrednio na folii. Tak przygotowane woreczki z próbką są gotowe do odebrania przez obsługę.

Zastosowanie

Próbobiernie produkowane przez PUT Mador S.C  służą do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich (węgla, biomasy, paliwa alternatywnego RDF lub SRF, kruszyw) w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, kopalniach, hutach i innych. Pełna automatyzacja procesu zapewnia reprezentatywny pobór próbek z przesypów lub ruchomych taśm transportowych, a także bezpieczeństwo dla pracowników. Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. Systemy wyposażane są w sterowniki  w zależności od wymagań Inwestora. Proces można zintegrować z centralnym systemem sterowania.

Informacje niezbędne do doboru urządzenia

  • Rodzaj i ilość materiału do pobrania
  • Plan usytuowania przenośników taśmowych, miejsca przesypów
  • Możliwości i wymagania dotyczące umieszczenia sterowania
  • Rodzaj, usytuowanie urządzeń dodatkowych (kruszarki, młynki, dzielniki próby)

Parametry techniczne

Zasilanie

Moc

Częstotliwość poboru próbek

Czas trwania pełnego cyklu pobierania próbki

Maksymalne ziarno wstępne

Minimalne uziarnienie wyjściowe

Wydajność

400V lub 500V 50Hz

Od 9 – 15kW

od 30 do dowolnej częstotliwości

30 sekund

do 80 mm

od 2,0 do 4 mm

2 Mg