Wilno - próbobiernie do rozliczeń produkcji

Realizacja mechaniki i automatyki trzech układów pobierania prób biomasy na nowo budowanej elektrowni we Wilnie.

Przedstawione rozwiązanie projektowe pozwala na przygotowanie próbek laboratoryjnych i zapasowych do badań laboratoryjnych i przechowywania elektrowni typu bryłowego. Próbki biomasy  pobierane są automatycznie przy użyciu zestawu urządzeń składających się z:
Układ pobierający PMS
Przenośnik zgrzebłowy PZ
Młyn nożowy LMN 400
Rozdzielacz próbek
Przenośnik taśmowy PT
Mieszalnik V-200
Platformy i podstawy urządzeń
Zestaw czujników do układu sterowania
Zasilanie i  system sterowania