Podajniki ślimakowe

Podstawowym elementem transportowym podajnika jest wał śrubowy tzw. wstęgowy o zmiennym skoku linii śrubowej. Wał połączony jest kołnierzowo z dwoma czopami ułożyskowanymi w pokrywie przedniej i tylnej.

Podajnik ślimakowy służy do transportu węgla pobranego z zasobnika i podania go do spalania w kotle. Podajnik może być użytkowana tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie do innych celów będzie traktowane, jako użycie niezgodne z przeznaczeniem.

Parametry techniczne

Motoreduktor

Zasilanie

Moc

Prędkość na wyjściu n2

Średnica wału śrubowego

Długość między łożyskami przenośnika

SK8382-132S/4

400V 50Hz

5,5 kW

7,8 obr/min

500 mm

4,4 m