Wilno

Realizacja mechaniki i automatyki ośmiu układów pobierania prób biomasy na nowo budowanej elektrowni we Wilnie.