Charakterystyka ogólna

Podajnik taśmowy służy do przetransportowania pobranej próbki materiału spod urządzenia w celu dalszej obróbki materiału. Taśma oparta jest na blachach ślizgowych. Konstrukcja nośna wykonana jest z blachy stalowej, do której przymocowano bęben napędowy i zwrotny. Na bębnie napędowym umieszczono motoreduktor napędzający taśmę podajnika. Urządzenie usytuowane jest na stalowej konstrukcji.

Przeznaczenie

Podajnik taśmowy typu PT przeznaczony jest do transportu materiałów sypkich oraz drobnicy o niewielkim ciężarze i wymiarach.

Różne warianty wykonania podajników i osprzętu oraz dostosowanie ich długości i przebiegu do indywidualnych potrzeb użytkownika zapewniają im wszechstronne zastosowanie.

Podajnik może być użytkowana tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie do innych celów będzie traktowane, jako użycie niezgodne z przeznaczeniem.