Charakterystyka ogólna

Wózki przetokowe (przeciągarki wagonów) f. to opatentowany, profesjonalny i wyjątkowo solidny zespół urządzeń służących do załadunku oraz rozładunku składów kolejowych. Zwiększają one efektywność wykonywanej pracy i jednocześnie sprawiają, że ta staje się łatwiejsza. Poszczególne urządzenia mogą pracować pojedynczo lub też w zespole (tworząc w ten sposób zautomatyzowane linie spełniające określone wymagania technologiczne). Wózki przetokowe można integrować z taśmociągami i w ten sposób transportować określone materiały do miejsca ich przeznaczenia.

Przeznaczenie

Wózek jeździ po zewnętrznej stopce szyny toru kolejowego i stopce szyny dodatkowej oddalonej o 345 mm ( odległość osi szyn ). Wózek posiada jedną rolkę sprzęgającą – oddziaływującą na bieżnię jednego koła wagonu, może on zatem przetaczać wagon lub skład w jednym kierunku. Rolka sprzęgająca zabudowana jest na przegubowo ułożyskowanej dźwigni, umożliwiającej rolce zajmowanie dwóch położeń – spoczynkowego i roboczego. W położeniu spoczynkowym rolka jest schowana w ramie wózka i mieści się w gabarytach skrajni kolejowych budowli ( 55 mm ) – zatem przy tym położeniu dźwigni  nad wózkiem może bezkolizyjnie przemieszczać się tabor kolejowy. W położeniu roboczym dźwigni – rolka jest wysunięta na zewnątrz i uniesione 135 mm nad główką szyny.

Położenie rolki sterowane  jest od zabudowanych w torowisku krzywek.

Ciężar przetaczanego składu brutto 800 ton.

Urządzenia przetokowe z wózkami typu WPD i WPZ mogą współdziałać w jednym systemie przejmując skład wagonów przetaczany w danym kierunku.

Korzyści

Wdrożenie urządzeń przetokowych oferowanych przez firmę PROJTRANS Sp. z o.o. niesie ze sobą szereg korzyści w tym m.in.:

  • maksymalizację wydajności przy minimalnym angażowaniu personelu (np. wdrożenie systemu w Elektrowni Opole pozwala na wyładowanie 100 wagonów na zmianę przy zaangażowaniu tylko jednego pracownika – operatora wywrotnicy),
  • zapewnienie obsłudze bezpiecznych i nieuciążliwych warunków pracy,
  • ograniczenie do minimum czasu pacy lokomotywy, co przekłada się na mniejsze koszty oraz lepszą ochronę środowiska,
  • obsługa wszystkich typów wagonów
  • możliwość dopasowania systemu do konkretnych potrzeb Odbiorcy.
  • Decydując się na wdrożenie wyżej opisanego projektu zyskują Państwo zatem większą efektywność pracy przy jednoczesnym poprawieniu jej warunków oraz zmniejszeniu kosztów.
  • Oferowane przez nas urządzenia spełniają normy Unii Europejskiej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!