Zasada działania

Pobór próbek odbywa się podczas ruchu roboczego szuflad w czasie pracy przenośnika. Po uruchomieniu urządzenia następuje napełnienie szuflad materiałem pobranym z przekroju strugi, po czym następuje zgarnianie materiału przez daszki z szuflady. Opróżnienie szuflad następuje poprzez otwarcie dna. Materiał jest wysypywany na urządzenie dozujące materiał do kruszarki. Próbka mielona jest w kruszarce 2 lub 4 walcowej do wymaganego uziarnienia, a następnie pomniejszana do wielkości wymaganej przez normę PN-90/G-04502 oraz normy ISO 13039. Nadmiar materiału powraca na pracujący przenośnik.

Zastosowanie

Urządzenie do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich znajduje zastosowanie w:

  • elektrowniach
  • elektrociepłowniach
  • cementowniach
  • kopalniach

Urządzenie służy do poboru próbek węgla, rudy miedzi, piasku, cementu oraz innych materiałów sypkich.

Zalety

Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. System wyposażane są w sterowniki Simatic, Alan Bradley, Mitsubichi, Schneider Elektric w zależności od wymagań Inwestora. Sterowniki można zintegrować z centralnym systemem sterowania.

Informacje niezbędne do doboru urządzenia

  • Rodzaj i ilość materiału do pobrania
  • Plan usytuowania przenośników taśmowych, miejsca przesypów
  • Możliwości i wymagania dotyczące umieszczenia sterowania
  • Rodzaj, usytuowanie urządzeń dodatkowych (kruszarki, młynki, dzielniki próby)

Parametry techniczne

Zasilanie

Moc

Częstotliwość poboru próbek

Czas trwania pełnego cyklu pobierania próbki

Maksymalne ziarno wstępne

Minimalne uziarnienie wyjściowe

Wydajność

400V lub 500V 50Hz

Od 9 – 15kW

od 30 do dowolnej częstotliwości

30 sekund

do 80 mm

od 2,0 do 4 mm

2 Mg