Mieszalniki materiałów sypkich

Produkujemy mieszalniki o pojemnościach: 50 lit, 100 lit, 150 lit, 200 lit.

Mieszalnik służy do jednorodnego wymieszania składników sypkich i ziarnistych a następnie samoczynnym opróżnieniu i podaniu zawartości do urządzeń odbiorczych. Stosowany w próbobierniach  ma zadanie likwidacji nadziarna w formie płatków, a także wymieszanie próbek pierwotnych oraz wydzielenie próbki laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy. Mieszalnik jest certyfikowany przez GIG  norma PN-G-04502:2014-11).

Mieszalnik składa się z ramy, do której przymocowany jest zbiornik (korpus mieszalnika) wraz z wałem mieszadła, motoreduktor i pokrywa. Mieszalnik wykonany jest ze stali węglowej lub nierdzewnej* Napęd z silnika elektrycznego przenoszony jest na wał mieszadła, bezpośrednio z piasty przekładni zespolonej z silnikiem. Zbiornik mieszarki zakryty jest przykręcaną pokrywą. W cyklu pracy mieszadło obraca się raz w jednym kierunku. Układ łopat mieszających  przemieszcza zawartość materiału po ściankach mieszalnika. jednocześnie wewnętrzna wstęga mieszadła przemieszcza materiał w kierunku przeciwnym powodując intensywne mieszanie. Czas mieszania zależy od rodzaju i właściwości mieszanego materiału. Mieszalnik posiada dwa automatycznie otwierane wyloty. Pierwszy wylot służy do wydzielenia próbki, która trafi do pakowarki, drugi do zwrotu nadmiaru do ciągu technologicznego.

Mieszalnik charakteryzuje się:

  • zapewnieniem szczelności układu mieszania,
  • wyeliminowaniem strat materiału,
  • bezpieczeństwem pracy w wyniku braku odsłoniętych ruchomych części,
  • małymi gabarytami i małą masą własną,
  • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
  • możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji procesu,
  • niskim kosztem eksploatacji