Podajnik zgrzebłowy

Przenośnik zgrzebłowy przeznaczony jest do transportu materiałów sypkich drobno i lekko ziarnistych oraz w kawałkach – luzem, zarówno w poziomie jak i pod kątem oraz w układzie złożonym za pomocą zabieraków (łopatek przy łańcuchu).

Głównym zadaniem przenośnika jest transport materiału.

Przenośnik charakteryzuje się:

  • zapewnieniem szczelności układu transportu,
  • wyeliminowaniem strat materiału,
  • bezpieczeństwem pracy w wyniku braku odsłoniętych ruchomych części,
  • małymi gabarytami i małą masą własną,
  • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
  • możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji procesu,
  • niskim kosztem eksploatacji.