Usługi serwisowe urządzeń przemysłowych

Firma PUT Mador S.C posiada wykwalifikowany personel, zajmujący się serwisem, konserwacją, przeglądami oraz remontami następujących urządzeń:

  •  urządzenia do opróbowania materiałów sypkich  (próbobiorniki, próbobiernie, automatyczne urządzenia do poboru prób węgla)
  • urządzenia nawęglania w pełnym zakresie: ładowarki, zwałowarki, przenośniki, wywrotnice wagonowe, przesypy, wózki wygarniające, szczapołapy,
  • urządzenia do przetaczania i pozycjonowania wagonów kolejowych,
  • mieszalniki materiałów sypkich
  • układy pakujące – pakowarki, oraz linie pakujące dla przemysłu
  • szafy zasilające, sterujące, pulpity sterowniczych