Urządzenia do automatycznego poboru – próbobiorniki węgla, biomasy, rdf

Próbobiernie produkowane przez PUT MADOR S.C certyfikowane są na zgodność z normami PN-G-04502:2014-11 dla węgla, PN-EN 18135:2017 oraz PN-EN 14780:2017 dla biomasy oraz PN-EN 15442:2011 dla paliw alternatywnych.

Próbobiernie węgla są montowane w celu zautomatyzowanie procesu pobierania próbek a także by uzyskać wiarygodne wyniki rozliczeń z jakościowych między kupującym oraz sprzedającym a także do rozliczeń emisji CO 2 z URE.
Próbki węgla pobierane są z przesypów, przenośników taśmowych, wagonów za pomocą automatycznych urządzeń.
Układ pobierającym, w zależności od dostępnej lokalizacji jest najczęściej szuflada lub łyżka. Częstotliwość pobierania próbek uzależniona jest od wybranego sposobu pobierania próbek (tryb czasowy, bądź masowy). Proces pobierania i przygotowania próbki jest automatyczny na każdym etapie, i składa się z następujących etapów:

  • gdy zostanie zakończone odliczanie do następnego pobrania, zgodnie z wprowadzonymi nastawami, a wskazania czujników są prawidłowe, to następuje pobranie próbki poprzez obrót łyżki i zagarnięcie węgla z taśmy, lub wjazd szuflady do przesypu i pobranie próbki z przekroju.
  • układ transportu (przenośników, zsuwni, transportuje próbkę do kruszarki czterowalcowej,
  • w kruszarce walcowej następuje zmielenie próbki do ziarnistości określoną ustawieniem kruszarki (maksymalna ziarnistość to 3 mm). Zmielony materiał wydostaje się przez dolne walce do dzielnika próbki,
  • dzielnik próbki dokonuje podziału próbki w celu odebrania próbki właściwej. Część próbki która trafia prosto do mieszalnika. Pozostała część trafia do zsypu do układu zwrotu, przenoszących nadmiar do ciągu technologicznego
  • próbka właściwa wpada do mieszalnika, w którym jest przechowywana aż do momentu odebrania procedury odbioru ( partia węgla – konkretna dostawa, zmiana lub doba). Odbiór próbki jest poprzedzony wcześniejszym wymieszaniem próbki. Układ łopat mieszadła pozwala na przesuwanie próbki w kierunku każdej z klap, co następuje w momencie odbierania próbki.
  • przygotowana próbka trafia do przenośnika pakowarki, którym trafia do urządzenia pakującego próbkę węgla do woreczków foliowych. Drukarka termotransferowa drukuje etykiety bezpośrednio na folii. Tak przygotowane woreczki z próbką są gotowe do odebrania przez obsługę.

Próbobiernie produkowane przez PUT Mador S.C  służą do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich (węgla, biomasy, paliwa alternatywnego RDF lub SRF, kruszyw) w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, kopalniach, hutach i innych. Pełna automatyzacja procesu zapewnia reprezentatywny pobór próbek z przesypów lub ruchomych taśm transportowych, a także bezpieczeństwo dla pracowników.

Rodzaje układów pobierających

Rodzaje układów pobierających:

  • układ pobierający łyżkowy (czerpakowy) jest urządzeniem służącym do pobierania próbek z całego przekroju strugi materiału sypkiego przepływającej ruchem ciągłym na taśmociągu,
  • układ pobierający szufladowy jest urządzeniem służącym do pobierania próbek z całego przekroju strugi materiału sypkiego z przesypu,
Próbobiornik łyżkowy (czerpakowy)
Próbobiornik szufladowy

Przykładowe projekty