ENEA Kozienice

Realizacja automatyki dwóch próbobiorników węgla na przenośnikach taśmowych nawęglających boki 200MW i 500MW na elektrowni ENEA Kozienice

Wilno

Realizacja mechaniki i automatyki ośmiu układów pobierania prób biomasy na nowo budowanej elektrowni we Wilnie.

PGE GiEK S.A. TURÓW

Realizacja mechaniki i automatyki układu pobierania prób węgla brunatnego na nowym bloku elektrowni Turów.