Charakterystyka ogólna

Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana przy przenośnikach taśmowych. Szafa zasilająco-sterownicza dla zespołu urządzeń będzie zamontowana w niewielkiej odległości od urządzeń.
Ze względu na możliwość bezpośredniej obserwacji urządzeń z miejsca zamontowania szafy, przyciski sterowania lokalnego dla wszystkich urządzeń zabudowano bezpośrednio na jej elewacji.

Przeznaczenie

Szafa zasilająco – sterująca służy do sterowania zespołem urządzeń składających się z:

 • próbobiornika czerpakowego nr 1
 • próbobiornika czerpakowego nr 2
 • przenośnika zgrzebłowego nr 1
 • przenośnika zgrzebłowego nr 2
 • kruszarki dwuwalcowej nr 1
 • dzielnika próbek nr 1
 • przenośnika taśmowego nr 3
 • przenośnika taśmowego nr 4
 • kruszarki dwuwalcowej nr 2
 • dzielnika próbek nr 2
 • trzech pojemników na pobrane próbki
 • układu zasilająco-sterującego
 • ramy wsporczej dla urządzeń
 • układu czujników dla systemu sterowania

Karty DTR szaf sterowniczych


Rozdzielnica sterowniczo – zasilająca RPB