Charakterystyka ogólna

Producent dostarcza przenośnik w stanie zmontowanym.

Przenośnik napędzany jest silnikiem elektrycznym z przekładnią redukcyjną

Sterowanie pracą przenośnika może odbywać się, w zależności od wykonania, na dwa sposoby:

  1. Z wyłącznika umieszczonego przy silniku napędowym, (o ile zastosowano)
  2. Z układu automatycznego sterowania zespołem urządzeń w skład którego przenośnik został zainstalowany. (o ile zastosowano)

Przenośnik zgrzebłowy – urządzenie transportowe typu przesuwającego, w którym przymocowane do łańcucha elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami, przesuwają materiał w sposób ciągły w określone miejsce.

Przeznaczenie

Przenośnik zgrzebłowy przeznaczony jest do transportu materiałów sypkich drobno i lekko ziarnistych oraz w kawałkach – luzem, zarówno w poziomie jak i pod kątem oraz w układzie złożonym za pomocą zabieraków (łopatek przy łańcuchu).

Głównym zadaniem przenośnika jest podawanie pobranej próbopobierakiem próbki węgla do kruszarki.

Przenośnik charakteryzuje się:

  • zapewnieniem szczelności układu transportu,
  • wyeliminowaniem strat materiału,
  • bezpieczeństwem pracy w wyniku braku odsłoniętych ruchomych części,
  • małymi gabarytami i małą masą własną,
  • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
  • możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji procesu,
  • niskim kosztem eksploatacji.

Karty DTR przenośników zgrzebłowych

Przenośnik zgrzebłowy PZg-01