Charakterystyka ogólna

Mechaniczny pobór próbek w cyklu automatycznym powoduje bez obsługowy pobór. Nie stwarza zagrożeń powstających podczas poboru próbek przy ruchu przenośnika taśmowego. Programowalny mikroprocesor układu sterowania pozwala na automatyczny pobór próbek, w zależności od ilości wagonów, masy materiałów, programując odstępy czasowe poboru próbek. System wyposażane są w sterowniki Simatic, Alan Bradley, Mitsubichi, Schneider Elektric w zalezności od wymagań Inwestora.Sterowniki można zintegrować z centralnym systemem sterowania.

Przeznaczenie

Próbobiornik czerpakowy jest urządzeniem służącym do pobierania próbek z całego przekroju strugi materiału sypkiego przepływającej ruchem ciągłym, szczególnie węgla, którego uziarnienie nie przekracza 30 mm w przypadku próboborników czerpakowych i 50 mm w przypadku próboborników szufladowych, w przesypie przenośnika taśmowego.

Urządzenie do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich znajduje zastosowanie w:

  • elektrowniach
  • elektrociepłowniach
  • cementowniach
  • kopalniach

Karty DTR próborników

Próbobiornik czerpakowy
Próbobiornik szufladowy