Charakterystyka ogólna

Producent dostarcza mieszalnik w stanie zmontowanym. Mieszalnik napędzany jest silnikiem elektrycznym z przekładnią redukcyjną. Sterowanie pracą mieszalnika może odbywać się, w zależności od wykonania, na dwa sposoby:

 1. Z wyłącznika umieszczonego przy silniku napędowym, (o ile
  zastosowano)
 2. Z układu automatycznego sterowania zespołem urządzeń w skład
  którego mieszalnik został zainstalowany. (o ile zastosowano)

Praca mieszalnika polega na przyjmowaniu kolejnych porcji materiału zasypowego następnie jego jednorodnym wymieszeniu i podaniu do kolejnych urządzeń technologicznych.

Przeznaczenie

Mieszalnik służy do jednorodnego wymieszania składników sypkich i
ziarnistych a następnie samoczynnym opróżnieniu i podaniu zawartości do
urządzeń odbiorczych.

Mieszalnik charakteryzuje się:

 • zapewnieniem szczelności układu mieszania,
 • wyeliminowaniem strat materiału,
 • bezpieczeństwem pracy w wyniku braku odsłoniętych ruchomych
  części,
 • małymi gabarytami i małą masą własną,
 • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
 • możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji procesu,
 • niskim kosztem eksploatacji.

Karty DTR mieszalników

Mieszalnik V-100
Mieszalnik V-200